Category: Uncategorized

Lawang Video Competition / ການແຂ່ງຂັນວີດີໂອສັ້ນ

Title “Danger from UXO” / ຫົວຂໍ້ “ອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ”

(English Text Below)

ຈຸດປະສົງ

ນັບແຕ່ປີ 1996​ ອົງການ World Education ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກລະເບີດແຕກໃສ່, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ເຊິ່ງໂຄງການ “ລະວັງ” ແມ່ນໂຄງການ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ (ລບຕ) ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍເຊື່ອມສານ ບົດຮຽນ ລບຕ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ກສນ), ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກດ້ານ ລບຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ. 

ເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກຈິດສຳນຶກເຖິງອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສື່ສັງຄົມ (Social Media) ຈຶ່ງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ເໝາະສົມກັບຍຸກປັດຈຸບັນ (ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຫຼາຍຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງ Online).

World Education ຈຶ່ງມີແຄມເປນ “ລະວັງ”! #lawangproject ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງທາງ online ແລະ ມີກິດຈະກຳສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ທຸກໆເດືອນ ພິເສດ ສຳລັບໄລຍະທີ 4 (ມິຖຸນາ ເຖິງ ກໍລະກົດ 2024) ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເຮົາມີກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນຜະລິດວີດີໂອສັ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ” ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ລາຍລະອຽດການແຂ່ງຂັນ

 • ຮູບແບບວີດີໂອ

 • ຫົວຂໍ້ “ອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ”.
 • ຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ 05 ນາທີ.
 • ບໍ່ຈຳກັດຮູບແບບວີດີໂອ ເຊັ່ນ: ໜັງ, PSA, ສາລະຄະດີ, animation, stop motion ແລະ ອື່ນໆ.
 • ຊະນິດຂອງໄຟລ໌: MP4 ຫຼື MOV (ຄຸນະພາບ Full HD 1080p).
 • ການນຳໃຊ້ພາບ ຫຼື ສຽງປະກອບໃສ່ໃນວິດີໂອຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງໃນການນຳໃຊ້ (ຖືກລິກຂະສິດ).
 • ວິດີໂອທີ່ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນບໍ່ແຕະຕ້ອງການເມືອງ, ມີເນື້ອໃນເໝາະສົມກັບເຍົາວະຊົນ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນໃນສັງຄົມລາວ.
 • ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

 • ເປັນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ,
 • ບໍ່ຈຳກັດເຄື່ອງມືການຖ່າຍທຳ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກ້ອງວິດີໂອ, ໂທລະສັບ ຫຼື ອື່ນໆ.
 • ໜຶ່ງຄົນ/ທີມ ສາມາດສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ 1 ວີດີໂອ.
 • ວິທີການສະໝັກ

 • ຂຽນສື່ທີມ ຫຼື ບຸກຄົນ, ເບີໂທຕິດຕໍ່ ພ້ອມ ສົ່ງຟາຍວີດີໂອຜ່ານ Google Drive ໃຫ້ທີມງານ World Education: theppharack_chandara@la.worlded.org
 • ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2024.
 • ລາງວັນ

       ລາງວັນທີ 1 ຮັບເງິນສົດຈຳນວນ 6.000.000 ກິບ + ຂອງທີ່ລະນຶກ

       ລາງວັນທີ 2 ຮັບເງິນສົດຈຳນວນ 3.500.000 ກີບ + ຂອງທີ່ລະນຶກ

       ລາງວັນທີ 3 ຮັບເງິນສົດຈຳນວນ 2.500.000 ກີບ + ຂອງທີ່ລະນຶກ

*ທີມງານເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຖອດວີດີໂອທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ.

Objective

Since 1996, World Education has worked in Victims’ Assistance, health systems capacity building, and mine risk education. The LAWANG project expands the Scope of Explosive Ordnance Risk Education (EORE) in Laos by integrating EORE lessons into the national curriculum for general education and non-formal education, to raise awareness and prevent future accidents among students and communities.

Social media is the best channel to disseminate EORE information and raise UXO awareness among Lao people because online is their most-used channel for information.

World Education has launched the “Lawang” Campaign #lawangproject to Disseminate EORE lessons online and conduct knowledge activities every month, especially in the upcoming phase (June to July 2024).

World Education Lao announces the Video Competition with the title “Danger from UXO”, details down below:

Rules

 • The Video

 • Title: “Danger from UXO”.
 • Duration maximum 05 minutes.
 • All Types of videos allowed e.g. Film, PSA, Documentary, Animation, etc.
 • Files: MP4 or MOV (full HD quality 1080p).
 • Beware copyright Images or Sounds using.
 • Competitor

 • Base in Laos
 • Any devices allow e.g. Mobile, camera, etc.
 • One person/team could submit only 1 video.
 • Application

 • Prizes

       First place wins cash 6,000,000 LAK + Gifts

       Second place wins cash 3,500,000 LAK + Gifts

       Third place wins cash 2,500,000 LAK + Gifts

* Our team reserves the right to change rules and reject inappropriate videos.

USAID Okard supports 520,000,000 LAK for Income Generation Activities (IGA) for persons with disabilities and their households in Xieng Khouang and Savannakhet.

“After my participation in the business plan development training with the Okard project to get ready and well equipped for starting my own business, I am so glad to receive the motorbike parts and other materials to develop my shop and provide good services to customers.”  – Mr. Nota’s caregiver from Hib Village, Kham District, Xieng Khouang Province. Nota is a USAID Okard beneficiary who has an intellectual impairment.

From August through December 2021, the USAID Okard Community Based Inclusive Development (CBID) team provided livestock such as goats, chickens, pigs, and fish, and equipment such as motorbike parts, tractor parts, and grocery items, valued at more than 282,000,000 LAK to 90 households of persons with disabilities in Kham District, Xieng Khouang Province, and items valued at more than 238,000,000 LAK to 86 households of persons with disabilities in Xayphouthong District, Savannakhet Province. These assets are intended to support households to start or strengthen their own business.  Recipients attended various income generation training sessions, including business plan development, financial literacy training, technical training, advice about suitable locations for businesses, and household and personal finance management training in order to help them build their businesses.

One of the priorities of the USAID Okard CBID project is ensuring that no one is harmed or fatally injured from Unexploded Ordnance (UXO) while initiating or expanding a farming IGA. Therefore, prior to the handover of livestock, USAID Okard coordinated with the Ministry of Labor and Social Welfare, the National Regulatory Authority for UXO, and UXO-Lao to clear the land of 33 households of persons with disabilities who live in the high-risk UXO areas in Kham District, Xieng Khouang. Now they can pursue their chosen farm IGA with limited risks to their safety.

Through USAID Okard’s support, more persons with disabilities and their households are now able to initiate or expand a business, increase their household income, and start saving to prevent any risks of unexpected out of pocket expenses that might jeopardize their financial stability.

“These 100 chickens are keeping me busy, but I like it that way, knowing that I have a lot of chickens that can help with my family’s income and enable us to sustain our finances. Thank you to USAID Okard for providing me with the assets and the skills to manage the livestock effectively so I can sell some of them for a good price and start saving money.” – Ms. Dern from Phonthan Village, Xayphouthong District, Savannakhet Province. Dern is a USAID Okard beneficiary with difficulties in mobility.

USAID Okard, funded by USAID and implemented by World Education, Inc., Humanity & Inclusion, Quality of Life Association (QLA), and Association for Rural Mobilisation and Improvement (ARMI), improves access to quality healthcare and economic opportunities for persons with disabilities, and supports the design and implementation of disability inclusive policies.

 

TEAM’S “CELEBRATING DIVERSITY” E-BOOK

The goal of the USAID funded World Education TEAM project was ambitious: to enable people with disabilities, especially women and girls, to attain and maintain maximum independence to fully and equally participate in all aspects of life.

The stories in this book are stories of hope and resilience, and they illustrate the contribution that World Education’s USAID-funded TEAM project has made towards the realization of the rights of persons with disabilities to access improved services and to enjoy the same quality of life as others in the Lao PDR.

Click the picture below to see the e-book version of TEAM’s “Celebrating Diversity: Stories of Hope and Resilience”.

TEAM’s “Celebrating Diversity” E-Book

The goal of our project was ambitious: to enable people with disabilities, especially women and girls, to attain and maintain maximum independence to fully and equally participate in all aspects of life.

The stories in this book are stories of hope and resilience, and they illustrate the contribution that World Education’s USAID-funded TEAM project has made towards the realization of the rights of persons with disabilities to access improved services and to enjoy the same quality of life as others in the Lao PDR.

Click the picture below to see the e-book version of TEAM’s “Celebrating Diversity: Stories of Hope and Resilience”.

 

 

 

 

 

(http://laos.worlded.org/TEAM/ebook )