ARCHIVE

Most Recent

Lawang Video Competition / ການແຂ່ງຂັນວີດີໂອສັ້ນ

Title “Danger from UXO” / ຫົວຂໍ້ “ອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ”

(English Text Below)

ຈຸດປະສົງ

ນັບແຕ່ປີ 1996​ ອົງການ World Education ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກລະເບີດແຕກໃສ່, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ເຊິ່ງໂຄງການ “ລະວັງ” ແມ່ນໂຄງການ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ (ລບຕ) ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍເຊື່ອມສານ ບົດຮຽນ ລບຕ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ກສນ), ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກດ້ານ ລບຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ. 

ເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກຈິດສຳນຶກເຖິງອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສື່ສັງຄົມ (Social Media) ຈຶ່ງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ເໝາະສົມກັບຍຸກປັດຈຸບັນ (ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຫຼາຍຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງ Online).

World Education ຈຶ່ງມີແຄມເປນ “ລະວັງ”! #lawangproject ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງທາງ online ແລະ ມີກິດຈະກຳສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ທຸກໆເດືອນ ພິເສດ ສຳລັບໄລຍະທີ 4 (ມິຖຸນາ ເຖິງ ກໍລະກົດ 2024) ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເຮົາມີກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນຜະລິດວີດີໂອສັ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ” ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ລາຍລະອຽດການແຂ່ງຂັນ

 • ຮູບແບບວີດີໂອ

 • ຫົວຂໍ້ “ອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ”.
 • ຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ 05 ນາທີ.
 • ບໍ່ຈຳກັດຮູບແບບວີດີໂອ ເຊັ່ນ: ໜັງ, PSA, ສາລະຄະດີ, animation, stop motion ແລະ ອື່ນໆ.
 • ຊະນິດຂອງໄຟລ໌: MP4 ຫຼື MOV (ຄຸນະພາບ Full HD 1080p).
 • ການນຳໃຊ້ພາບ ຫຼື ສຽງປະກອບໃສ່ໃນວິດີໂອຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງໃນການນຳໃຊ້ (ຖືກລິກຂະສິດ).
 • ວິດີໂອທີ່ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນບໍ່ແຕະຕ້ອງການເມືອງ, ມີເນື້ອໃນເໝາະສົມກັບເຍົາວະຊົນ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນໃນສັງຄົມລາວ.
 • ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

 • ເປັນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ,
 • ບໍ່ຈຳກັດເຄື່ອງມືການຖ່າຍທຳ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກ້ອງວິດີໂອ, ໂທລະສັບ ຫຼື ອື່ນໆ.
 • ໜຶ່ງຄົນ/ທີມ ສາມາດສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ 1 ວີດີໂອ.
 • ວິທີການສະໝັກ

 • ຂຽນສື່ທີມ ຫຼື ບຸກຄົນ, ເບີໂທຕິດຕໍ່ ພ້ອມ ສົ່ງຟາຍວີດີໂອຜ່ານ Google Drive ໃຫ້ທີມງານ World Education: theppharack_chandara@la.worlded.org
 • ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2024.
 • ລາງວັນ

       ລາງວັນທີ 1 ຮັບເງິນສົດຈຳນວນ 6.000.000 ກິບ + ຂອງທີ່ລະນຶກ

       ລາງວັນທີ 2 ຮັບເງິນສົດຈຳນວນ 3.500.000 ກີບ + ຂອງທີ່ລະນຶກ

       ລາງວັນທີ 3 ຮັບເງິນສົດຈຳນວນ 2.500.000 ກີບ + ຂອງທີ່ລະນຶກ

*ທີມງານເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຖອດວີດີໂອທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ.

Objective

Since 1996, World Education has worked in Victims’ Assistance, health systems capacity building, and mine risk education. The LAWANG project expands the Scope of Explosive Ordnance Risk Education (EORE) in Laos by integrating EORE lessons into the national curriculum for general education and non-formal education, to raise awareness and prevent future accidents among students and communities.

Social media is the best channel to disseminate EORE information and raise UXO awareness among Lao people because online is their most-used channel for information.

World Education has launched the “Lawang” Campaign #lawangproject to Disseminate EORE lessons online and conduct knowledge activities every month, especially in the upcoming phase (June to July 2024).

World Education Lao announces the Video Competition with the title “Danger from UXO”, details down below:

Rules

 • The Video

 • Title: “Danger from UXO”.
 • Duration maximum 05 minutes.
 • All Types of videos allowed e.g. Film, PSA, Documentary, Animation, etc.
 • Files: MP4 or MOV (full HD quality 1080p).
 • Beware copyright Images or Sounds using.
 • Competitor

 • Base in Laos
 • Any devices allow e.g. Mobile, camera, etc.
 • One person/team could submit only 1 video.
 • Application

 • Prizes

       First place wins cash 6,000,000 LAK + Gifts

       Second place wins cash 3,500,000 LAK + Gifts

       Third place wins cash 2,500,000 LAK + Gifts

* Our team reserves the right to change rules and reject inappropriate videos.